Antwoord: 1

Links

Google maps wordt massaal gebruikt voor online toepassingen. De toegankelijkheid van Maps heeft talloze interessante mash ups opgeleverd. Zie deze links voor een tiental van deze uitbreidingen.